Spotkanie

spotkanie spotkanie spotkanie spotkanie
Wybierz z menu:
Spotkajmy się.

Kliknij niebieski guzik:
DODAJ PRZYJACIÓŁ.
Wybierz przyjaciół, z którymi
chcesz się spotkać.

Kliknij zielony guzik:
MIEJSCE SPOTKANIA.
Kliknij niebieski guzik:
DODAJ PUNKT i zaznacz na mapie
miejsce spotkania.
Kliknij niebieski guzik:
UMÓW SPOTKANIE.